Available courses

Club de electrónica, multimedia, programación, lectura, linguas estranxeiras, e-marketing, cinema, impresión 3D, robótica, escritura creativa, ciencia... e do que ti queiras!!

Recursos, apontamentos, canções e outras coisinhas para PluriFP SMR e ASIR.