Disciplinas disponíveis

Fundamentos de Hardware (FH - 1ASIR)
Disciplina bilingue em português

Português para disciplinas bilingues:
SOR de 2SMR
FH de 1ASIR

Instrucións para as prácticas:

  • Cando teñas que subir un documento á plataforma debe ser en formato PDF.
  • Os documentos deben incluír un pé de páxina que conteña o teu nome.
  • O nome do ficheiro que subas debe chamarse apelido1apelido2NomeTituloPractica.pdf.

Referencias:

Algúns dos enlaces aos que se fai referencia nesta páxina foron creados e editados por Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez baixo a licenza Creative Commons 3.0.

Sistemas Operativos em Rede (SOR - 2SMR)
Disciplina bilingue em português